ALPO

ALPO-Japan (Stowarzyszenie Obserwatorów Księżyca i Planet w Japonii) zostało założone w roku 1959. Celem utworzenia ALPO-Japan są obserwacje i badania planet, oraz utrzymywanie archiwum rysunków oraz zdjęć planet.

Jowisz