2011-10-21

RegiStax 6 - składania zdjęć Księżyca
Wszystkie zdjęcia z Canona Eos350D prze konwertowałem w oryginalnym programie dla aparatu Digital Photo Professional według ustawień na zrzucie. Później przebrałem materiał wybierając te najlepsze klatki.


Naciskamy Select i wybieramy nasze klatki do złożenia.


Stack i obróbka 31 zdjęć w RegiStax 6

1 komentarz: