2012-01-23

Baader UV/IR-Cut

Filtr odcinający ultrafiolet (UV) i podczerwień (IR) – absolutnie konieczny przy wykonywaniu zdjęć CCD i z webcama. Odpowiada filtrowi L (czyli „luminancji”) w zestawie filtrów RGB. Likwiduje on otoczki wokół gwiazd utworzone przez promienie ultrafioletowe i podczerwone wyostrzając na fotografiach ich obrazy oraz poprawia kolorystykę zdjęć planetarno księżycowych usuwając z nich rudą dominantę powstałą na skutek skupiania się promieni podczerwonych (bliska podczerwień) na które szczególnie czułe są matryce CCD. Odbija niepożądane promieniowanie podczerwone nie nagrzewając się, dając jednocześnie 98 % przepuszczalność w całym spektrum widzialnym.

                                                                                                                                   Charakterystyka widmowa      
                          
Widok Jowisza z gołej kamerki bez filtra jedynie trochę wyostrzony.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz