2012-09-13

Vallis Schröteri, Montes Harbinger

Vallis Schröteri – dolina księżycowa o długości 168 km, której środek ma współrzędne selenograficzne 26,2° N; 50,8° W. Dolinę nazwano na cześć niemieckiego astronoma Johanna Schrötera, nazwa została zatwierdzona przez Międzynarodową Unię Astronomiczną w roku 1961. wiki.
Źródło http://pl.wikipedia.org/wiki/Vallis_Schröteri


Montes Harbinger – samotne skupisko gór na Księżycu, na zachodnim brzegu basenu Mare Imbrium. Leżą na północny wschód od krateru Prinz. Składają się z czterech głównych grzbietów i kilku mniejszych wzgórz, niewiele wznoszących się ponad otaczające je morze księżycowe. Współrzędne selenograficzne ich centrum wynoszą 27,0 N 41,0 W, a średnica 90 km. Nazwa Montes Harbinger pochodzi stąd, że ich ukazanie się zwiastuje świt w kraterze Arystarch położonym na południowym zachodzie.
Źródło http://pl.wikipedia.org/wiki/Montes_Harbinger

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz