2014-04-06

AviStack składanie klipu avi z Księżycem

AviStack to darmowy program który można pobrać ze strony http://www.avistack.de w zakładce Downloads. Dostępne są różne wersje w tutorialu jest omówiona wersja 1.81. Jeżeli zdarzy się że jakiś klip nie chce się otworzyć, to pobieramy archiwa krsgravi do wersji 1.81 a krsgravi64 do wersji 2.00. Bynajmniej tak u mnie działa pod W7 Ultimate 64bit SP1. Po małym wstępie przechodzimy do opisu składania klipu Księżyca.


Otwieramy program

Przechodzimy do File - Load movie dalej wybieramy Drive czyli dysk na którym mamy klip i poniżej w okienku szukamy folderu z klipem. Zaznaczamy klip i klikamy Open


Klikamy Set alignment points otwiera nam się okienko. Wybieramy w zdjęciu dwa kontrastowe punkty które powinny jak najdalej być od siebie położone. Pierwszy punkt ustawiamy przez lewy klik myszka, drogi prawa. Im dalej punkty sa oddalone od siebie i im więcej kontrastowe, tym lepiej, bo program może tak najlepiej obliczyć wpływ seeingu i nie gubi tak łatwo punktów podczas wyrównywania. I klikamy Apply okienko się zamyka i wracamy do pierwszego okienka.

Naciskamy Aling frames i AviStack zaczyna wyrównywać zdjęcia


Po wyrównaniu pojawia się okienko Frame alingment

Za pomocą scrollbaru po lewej stronie ustawiamy o ile pikseli jest dopuszczalne odchylenie od naszego na początku wybranego zdjęcia. Wszystkie fotki powyżej czerwonej kreski nie będą stackowane! i naciskamy Apply


Wybieramy region do statkowania i jakość zdjęć.
Po wyrównaniu zdjęć należy ustalić region, który chcemy zestakowac. Służy do tego button Set cutoffs. Po naciśnięciu tego przycisku pojawia sie zdjęcie w fałszywych kolorach. Następnie za pomocą przycisków Smoothing factor i Minimum distance ustalamy które ciemne i jasne regiony nie zawierają informacji (zostają one zaciemnione). W tych obszarach nie będzie avistack ustawiał zbędnych punktów wyrównawczych i skraca sobie czas obliczania
Następnie ustalamy Search radinus. Jest to promień odchylenia pikseli od oryginału i powinien on być taki sam jak ten ustawiony za pomocą scrollbaru i czerwonej linii w punkcie 6). Avistack będzie w następnych krokach szukał punktów do wyrównania tylko w zakresie tego ustawionego promienia. W moim przykładzie jest to wartość „2”. Następnie naciskamy na Set RPoints i avistack ustala punkty referencyjne, podłóg których będzie zdjęcie wyrównywane.

Otwiera się nowe okienko, które pokazuje, ile i gdzie punkty będą ustawione. Zamykamy je za pomocą Close window

 i naciskamy na Calculate quality.

Tutaj AviStack oblicza jakość poszczególnych zdjęć w małych obszarach. Obszary te są pokazywane jako kwadraty i ich wielkość można ustawić za pomocą scrollbaru Qality cutoff
Po obliczeniu pokazuje się diagram, który uwidacznia jakość poszczególnych zdjęć. 

Zamykamy diagram i zaczynamy wyrównywanie postawionych punktów Aling reference points. Przed ostatnim krokiem wybieramy jeszcze między Crop i Original size. Crop oznacza ze krawędzie zdjęcia, na których było mało punktów referencyjnych (jeśli np. obiekt podczas filmowania wyszedł częściowo z obrazu) będą obcięte. Original size pokazuje zdjęcie w całej wielkości, nawet jeśli jakość na krawędziach jest słabsza.

Wyrównanie punktów i stack zdjęć. W zależności od procesora, wielkości zdjęcia i ustawionych parametrów może trwać to i ponad godzinę. Punkty wyrównawcze pokazują się tu jako małe krzyżyki. Czerwone są aktywne, czarne nieaktywne.


Po wyrównaniu pokazuje się diagram który uwidacznia częstotliwość i wartość odchyleń w pikselach. I znów zamykamy diagram Close window

Następnie naciskamy na Stack frames czyli wreszcie stakujemy. Avistack pokazuje na żywo, które regiony właśnie stackuje. Po dość szybkim procesie stackowania pozostaje nam już tylko gotowe zdjęcie, które należy zapisać jako FITS albo TIFF.

Zdjęcie finalne.


Stack możemy wyostrzyć w takich programach jak RegiStax, Photoshop czy Fitswork. A można wypróbować wbudowany algorytm wyostrzania w program AviStack. Po zakończeniu składanie i zapisaniu pliku klikamy na samym dole w Wavelet sharpening.


Podane wskazówki nie są idealne więc zapraszam do eksperymentowania.
Czystego nieba. Brak komentarzy:

Prześlij komentarz