2014-08-24

Andrzej Branicki - Obserwacje i pomiary astronomiczne

Andrzej Branicki
Obserwacje i pomiary astronomiczne dla studentów, uczniów i miłośników astronomii

Obserwacje i pomiary astronomiczne to znakomita pomoc dla wszystkich zainteresowanych uzupełnieniem teoretycznej wiedzy astronomicznej o astronomiczną praktykę. Książka składa się z dwóch części:
- Pierwsza zawiera propozycje kilkudziesięciu prostych obserwacji astronomicznych, które można przeprowadzić samodzielnie bez jakichkolwiek instrumentów optycznych albo za pomocą lornetki lub aparatu fotograficznego.
- Druga opisuje obserwacje trudniejsze, wymagające podstawowej wiedzy fizycznej i astronomicznej oraz dysponowania skromnym instrumentarium, jakim dysponuje wiele szkół i miłośników astronomii.


Obserwacje obiektów i zjawisk astronomicznych o charakterze badawczym są w przekonaniu autora - wieloletniego nauczyciela akademickiego - niezbędne na każdym poziomie edukacji astronomicznej. Książka ta powinna szczególnie zainteresować nauczycieli akademickich oraz nauczycieli szkół średnich pragnących prowadzić praktyczne zajęcia z astronomii, a także osoby spoza tego kręgu, rozmiłowane w samodzielnym poznawaniu otoczenia Ziemi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz