2012-10-25

Rima Ariadaeus, Boscovich, Juliusz Cezar

Rima Ariadaeus – rów na powierzchni Księżyca, mający długość około 250 km. Znajduje się na współrzędnych selenograficznych 6,4 N 14,0 E. Nazwa tego kanału została nadana w 1961 roku przez Międzynarodową Unię Astronomiczną i pochodzi od pobliskiego krateru Ariadaeus znajdującego się na wschodnim końcu kanału. W przeszłości Rima Ariadaeus mogła być otwartym rowem wypełnionym lawą lub też podziemnym kanałem, który zapadł się w wyniku ustania przepływu lawy.
Wiki: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rima_Ariadaeus


Boscovich - jest kraterem, który został prawie całkowicie zniszczony uderzeniami. Znajduje się na północny zachód od krateru Juliusza Cezara, i południowy wschód od Manilius. Góra krateru posiada ciemny odcień co sprawia, że stosunkowo łatwo go rozpoznać. Współrzędne 9,8 ° N 11.1 ° E, Średnica 46 km, Głębokość 1.8 km
Tłumaczenie z wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/Boscovich_(crater)

Juliusz Cezar – krater księżycowy położony na zachód od Mare Tranquillitatis i na południe od Mare Vaporum. Ma średnicę 90 km i głębokość około 3,4 km - Juliusz Cezar jest zalany lawą księżycową i otoczony niskim ,,murem”, nieregularne i mocno zniszczonym. Niski grzbiet przecina cały północny wschód krateru. Położenie 9.0°N 15.4°E
Tłumaczenie z wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar_(crater)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz