2013-01-02

Lunar 15/100 Rupes Recta (Straight Wall)

Rupes Recta (łac. prosta ściana) – uskok tektoniczny w kształcie miecza na powierzchni Księżyca o wysokości od 240 metrów do 300 metrów i długości około 110 km, przy południowo-wschodnim brzegu Mare Nubium (Morza Chmur). Współrzędne selenograficzne 22,1 S 7,8 W. Jest to najbardziej znany twór geologiczny tego typu na Księżycu i popularny cel amatorskich obserwacji. Gdy Słońce znajduje się nisko nad lokalnym horyzontem, uskok rzuca długi, głęboki cień, sprawiający wrażenie, że stanowi stromą ścianę. W rzeczywistości jednak Rupes Recta jest nachylona do gruntu u podstawy pod kątem od 36° do 48°.

Poniżej w szerszym ujęciu i w fazie 9.40 dnia
Literatura
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rupes_Recta
http://en.wikipedia.org/wiki/Rupes_Recta
http://the-moon.wikispaces.com/Straight+Wall
http://the-moon.wikispaces.com/Lunar+100

Update:

Wersja z innej kamerki (ASI120MM) i przy innym nachyleniu Słońca.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza