2013-01-30

Point Grey Firefly pod FireCapture

Point Grey Firefly pierwsze uruchomienie pod programem FireCapture.

A by uruchomić kamerkę  Point Grey Firefly w programie FireCapture musimy mieć zainstalowany program FlyCapture 2.3 x86. Pobieramy go ze strony http://www.ptgrey.com/ po wcześniejszym zarejestrowaniu się na stronie. Aplikacje FireCapture pobieramy ze strony http://firecapture.wonderplanets.de/ oba programy są darmowe.
Uruchamiamy program klikając w ikonkę FireCapture w wyświetlonym oknie wybieramy interesującą nas kamerkę i wciskamy OK.

Otwiera nam się główne okno aplikacji z uruchomioną już kamerką.

Przechodzimy do panelu Control tam w rozwijanym panelu oznaczonym z boku czarnym małym trójkącikiem wybieramy Gain2x oraz zaznaczamy ptaszka obok. Efekt podniesienia Gainu widoczny poniżej na ilustracji.
I to w zasadzie wszystko od teraz można się bawić w nagrywanie klipów avi planet. Poniżej opiszę ogólnikowo każdy panel i jaka funkcja za co odpowiada.

Camera, Image
Preview
Włącza/wyłącza podgląd z kamery
Można powiększyć okno podglądu wciskając PageUp / Down.
Night mode
Włącz tryb nocny on / off
Binning 2x2
Włącz tryb 2x2 Binning
Tryb ten może nie być obsługiwane przez wszystkie kamery.
( Binning-czyli łączenie pixeli i działa na zasadzie zmniejszania klatki np. mając klatkę 3000 x 3000 i stosując binning 2x2 mamy klatkę 1500 x 1500 to tak w skrócie.)
16 Bit
Przełącza aparat w tryb wideo 16bit (jeśli obsługiwane)
Ten tryb jest obsługiwany tylko przez niektóre monochromatyczne kamery. Liczba pikseli skutecznych bitów / zależy od modelu. Zauważ, że tryb ten definiuje dostępne formaty plików avi:
Jeśli opcja 16 bit jest wyłączona (domyślnie) to obsługiwane są formaty: AVI, BMP, SER
Jeśli włączona jest opcja 16 bit to obsługiwane są formaty FIT, TIF, SER
Use ROI
Opcja wyboru obszaru przechwytywania, po kliknięciu na czarny trójkącik wyświetli nam się lista dostępnych rozdzielczości po wybraniu program przechwytuje obraz z zadaną rozdzielczością ze środka matrycy.
Max
Wybór maksymalnej dostępnej rozdzielczości w kamerce. 

Control
Gain
Ręczna regulacja wzmocnienia przechwytywanego obrazu. Obsługiwany zakres zależy od modelu kamery, aktualna wartość wzmocnienia jet widoczna jako podgląd po najechaniu myszką na kropkę suwaka.
W kamerkach internetowych ta opcja jest niedostępna. 
Exp (ms)
Ręczna kontrola ekspozycji
Obsługiwany zakres (w milisekundach) zależy od modelu kamery, aktualna wartość ekspozycji jet widoczna jako podgląd po najechaniu myszką na kropkę suwaka.
W kamerkach internetowych ta opcja jest niedostępna jesli kamerka działa przez interfejs DirectShow (WebCam)
Gamma i inne opcje
W zależności od modelu kamerki różne opcje kontroli mogą być dostępne w rozwijanym polu wyboru poniżej kontroli migawki. A by je aktywować trzeba zaznaczyć pole wyboru obok. Również opcja kontroli balansu bieli dla kamer kolorowych będzie dostępna po rozwinięciu pola wyboru.
Aby podwyższyć Gain w kamerce Point Grey Firefly z rozwijanej listy wybieramy Gain2x i zaznaczamy pole wyboru obok.  
Exp.Range
Rozwijane pole wyboru nowych wartości ekspozycji.
Data
FPS (max)
Podaje maksymalną ilość klatek na sekundę dla bieżącego ustawienia jest to mniej lub bardziej tylko wartość teoretyczna.
FPS (curr.) 
Aktualna wartość FPS
Captured
Liczba klatek przechwyconych
Saved
Liczba klatek zapisanych
Time
Czas od uruchomienia przechwytywania obrazu
Capture
Profile
Lista profili przechwytywania
Filter
Wybór aktualnego filtru przez który przechwytujemy planetę, Słonce.
File 
Ścieszki i nazwa pliku aktualnie nagrywanego.
Type
Wybór formatu pliku zapisu
Limit
Wybór automatycznego zatrzymania nagrywania po zadanym czasie, liczbie klatek lub rozmiaru pliku.

Aby program WinJUPOS mógł korzystać z daty i czasu nagrywanego pliku musimy wejść w ustawienia i zaznaczyć opcję jak na poniższym zdjęciu. Po tym zabiegu przy np derotacji planety w WinJUPOS program sam czyta odpowiednie wartości.


To tyle myślę że opis będzie pomocny w stawianiu pierwszych kroków z programem FireCapture.
Opis oparty jest na wersji beta programu FireCapture_22beta37 z wykorzystaniem kamerki Point Grey Firefly  na systemie operacyjnym Windows 7 32 bit.

Przykładowy zrzut ekranu z opcji nagrywania wyżej opisanym programem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz