2014-03-20

Lunar 45/100 Maurolycus

Maurolycus - jeden z bardziej znanych kraterów w południowym górzystym rejonie Księżyca. Jest połączony w części południowo-wschodniej z mniejszym kraterem Barocius. Na zachód od krateru leży para Stöfler - Faraday. Na północnym wschodzie mamy słaby krater Buch i dalej na północ Gemma Frisius. Rejon największego zgrupowania kraterów.


Okolice krateru.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz