2014-06-01

Lunar 26/100 Mare Frigoris

Mare Frigoris (łac. Morze Zimna) to morze księżycowe leżące na północ od Mare Imbrium i na północny wschód od Mare Serenitatis. Obszar ten zawiera się w zewnętrznych pierścieniach okalających basen Procellarum. Pod względem geologicznym Morze Zimna można podzielić na dwie części: wschodnią i zachodnią, przy czym skały budujące tę pierwszą pochodzą z okresu późnoimbryjskiego, a bazalty tworzące drugą - z epoki eratosteńskiej. Widoczny na zdjęciu ciemny, okrągły obiekt znajdujący się na południe od Frigoris to krater Platon. Wiki - http://pl.wikipedia.org/wiki/Mare_Frigoris

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz