2014-07-23

Lunar 84/100 Pitatus

Krater z koncentrycznymi dolinami http://the-moon.wikispaces.com/Pitatus
Mapka położenia krateru.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz