2011-04-13

Photoshop CS5 cz.5 GradientXTerminator

Służy do usuwania ze zdjęcia light pollution, winetowania oraz trudnych do wyeliminowania nierówności przy brzegach i rogach.
Do tego celu użyjemy płatnego plugina do Photoshopa GradientXTerminator do pobrania lub zakupienia tu http://www.rc-astro.com/resources/GradientXTerminator/


Otwieramy nasze zdjęcie z poprzedniej części.


Wybieramy z lewego panelu narzędzie Lasso Tool i zakreślamy jasny obszar :Po oznaczeniu, wybieramy z górnego Menu - Select i dalej Inverse co pozwala oznaczyć obszar odwrotny do zaznaczonego przed chwilą przez nas.Teraz uruchamiamy plugin:
- Filter>RC-Astro>GradientXTerminator
za pierwszym razem ustawiamy opcje jak w okienku i naciskamy OKtrochę nam się wyrównało tło, ale to była pierwsza część operacji.Przechodzimy do drugiej części operacji wyrównywania tła.

Wybieramy z panelu narzędzi Magic Wand Tool ustawiamy Tolerance na 5 (górne menu) i klikamy w tło wolne od gwiazd.

Później z menu Select wybieramy opcję Similar, dzięki której PS zaznaczy obszary podobne do tego którego sami zaznaczyliśmy.
A wygląda to tak:

Teraz przechodzimy do plugina Filter>RC-Astro>GradientXTerminator zaznaczamy tam opcje jak na zrzucie i klikamy OK

Przechodzimy teraz do Select>Deselect aby wyłączyć zaznaczenia.
I mamy pięknie wyrównane tło.


Przed użyciem GradientXTerminator-a

Po użyciu GradientXTerminator-a

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz