2015-01-08

Księżyc - krater Markov i okolice

Markov Lat: 53.44°N, Long: 62.79°W, Diam: 40.76 km, Depth: 3.38 km,
2015-01-04-21:25_5UT, MCT8"f12 ROI=640x472, ASI120MM, Red Long-Pass 610nm


Dane, opisy i mapki położenia krateru.


Markov to krater uderzeniowy na powierzchni Księżyca. Zlokalizowany jest w północno zachodniej części widocznej strony Księżyca, w rejonie Oceanum Procellarum zwanym Sinus Roris. Leży na południe od krateru Oenopides i połączony jest z powierzchnią kontynentalną 
na północy poprzez szczeliny w północnej części krateru.Brzeg tego krateru jest w niewielkim stopniu zniszczony przez późniejsze uderzenia i zachował swoją ostrą krawędź. Obszar jest w przybliżeniu okrągły z niewielkimi zniekształceniami wzdłuż południowego i wschodniego brzegu. Wewnętrzne ściany to proste zbocza opadające do pierścienia pozostałości wzdłuż dna krateru. W środku krateru znajdziemy niskie wzgórze centralne i kilka niewielkich szczelin. Wzdłuż krawędzi i na dnie nie znajdziemy znaczących kraterów uderzeniowych.

Oenopides to krater położony niedaleko północno-zachodniej krawędzi Księżyca, dlatego obserwowany z Ziemi jest mocno skrócony przez perspektywę. Formacja ta leży na południe od znacznego krateru Pythagoras i połączona jest z południowo-zachodnią krawędzią krateru Babbage E. Południowo-zachodni brzeg krateru Oenopides jest jednocześnie północnym brzegiem Oceanus Procellarum. Na południe znajdziemy krater Markov. Oenopides to stary krater mocno zerodowany przez późniejsze uderzenia, po których została niska, zewnętrzna krawędź, która jest usiana pagórkami i zawiera kilka rozpadlin. W południowo-wschodnim brzegu znajdziemy przerwę, przez którą wnętrze krateru połączone jest z morzem na południe od krateru. Niedaleko wschodniej krawędzi znajdziemy kilka niewielkich kraterów, a pozostałości po dnie krateru usiane są kraterami niewielkich rozmiarów. W kierunku południowo-wschodnim znajdziemy pozostałości krateru Oenopides R, którego tylko fragmenty krawędzi wciąż wystają ponad powierzchnię, a południowa część jest zupełnie niewidoczna.

Repsold to krater położony na zachodnim końcu Ocenaus Procellarum. Leży na północny wschód od krateru Galvani i na południowy wschód od równiny Volta. Ze względu na położenie blisko północno-zachodniej krawędzi tarczy Księżyca, krater jest lekko zniekształcony przez perspektywę. Nosi nazwę na cześć Johanna Georga Repsolda (1770-1830), niemieckiego astronoma. Krater jest mocno zniszczony przez uderzenia i większość krawędzi została zdewastowana, pozostawiając nierówny obszar pokryty małymi kraterami. Najlepiej zachowana część krawędzi leży w jej południowo-wschodniej części, która oddziela tą formację od przylegającego morza. Krater satelita Repsold G jest umiejscowiony w południowo-zachodniej części krateru Repsold.Wnętrze krateru zawiera układ rowów zwany Rimae Repsold. Największe z nich zaczynają się w północno wschodniej części dna krateru i przecinają go w kierunku południowo-zachodnim. Następnie rozpadlina przecina krater Repsold G dzieląc go na dwie części i ciągnie się w kierunku południowo-zachodnim aż wpada na dno krateru Galvani. Cały system rowów ma średnicę 166km. Większość dna krateru Repsold to równy teren utworzony przez wypływy lawy, która następnie popękała tworząc rozpadliny. Jednakże dno krateru jest również naznaczone małymi kraterami i są tam też obszary zawierające niskie uskoki, a nawet pasmo gór we wschodniej części dna krateru.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz