2015-01-09

von Braun i okolice

von Braun Lat: 41.1°N, Long: 78.0°W, Diam: 60 km,
2015-01-04-21:23_9UT, MCT8"f12 ROI=640x472, ASI120MM, Red Long-Pass 610nm

Opis i mapki położenia krateru.Krater von Braun nosi nazwę po pionierze techniki rakietowej Wernherze von Braunie. Położony jest w pobliżu północno-zachodniej krawędzi Księżyca wzdłuż zachodniego brzegu Oceanus Procellarum, na północny wschód od krateru Lavoisier. Północno-wschodnia krawędź tego krateru leży na brzegu Sinus Roris, zatoki w północno-zachodniej części Oceanus Procellarum. Z powodu położenia w pobliżu krawędzi tarczy Księżyca, krater wydaje się być dość mocno zniekształcony przez perspektywę. Krater w pewnym stopniu jest zniekształcony - jego kształt odbiega od okręgu i jest wydłużony w osi północ-południe. Zewnętrzna krawędź nosi znaki erozji spowodowanej przez późniejsze uderzenia meteorytów. Do zachodniej części krawędzi przylega krater Lavoisier E, którego zewnętrzne obwałowanie opada na wewnętrzne ściany krateru von Braun. W kierunku południowym i południowo-wschodnim ciągną się łańcuchy niewielkich kraterów. Wewnętrzna krawędź osunęła się po stronie południowo-wschodniej i północno-zachodniej tworząc charakterystyczne tarasy. Wcześniej krater ten był nazywany Lavoisier D, zanim IAU nadało mu nową nazwę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz