2012-12-24

Plato, Gassendi, Tycho, Schiller

Tym razem bez opisów obiekty są dość proste do odnalezienia.
Krater Plato i zatoka Sinus Iridium

Mare Humorum i krater Gassendi

Kratery Tycho, Schiller


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz