2013-01-15

Lunar 76/100 W. Bond


W. Bond jest nieregularnym otoczonym jasnym murem kraterem. Znajduje się w północnej części księżyca, na północ od Mare Frigoris i na wschód od krateru Birmingham, oraz południowy zachód od Barrow. Epigenes usytuowany jest w północno-zachodniej części zewnętrznej krawędzi.
Wnętrze jest stosunkowo płaskie w porównaniu z rejonem jego obręczy, chociaż występują miejsca o zróżnicowanym terenie, w pobliżu krawędzi północnej.

http://the-moon.wikispaces.com/W.+Bond
http://en.wikipedia.org/wiki/W._Bond_(crater)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz